دربست

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۴ ثبت شده است

حرف هام با ...!

جمعه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۴، ۰۱:۵۴ ب.ظ


این روزها توی مترو و اتوبوس حرف های جالبی می شنوم. بعضی هاش اذیتم می کند و بعضی هاش هم خنده دار است. بعضی از این حرف ها خیلی خوشحالم می کنند.

امروز توی اتوبوس دو تا پسر دبیرستانی پشتم نشسته بودند. حرف هایشان به گوشم خورد و توجه ام را جلب کرد. یکی شان داشت درباره بدی های دیگری حرف می زد. بدی هایش را رک و راست می گفت. لحن صحبت هایشان برایم خیلی جالب بود. راستش خیلی وقت است هوس اینجور حرف های رفاقتی کرده ام. حرف هایی گاهی اوقات خیلی آرامم می کند.   • محمد دارینی