دربست

۲ مطلب در خرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

American capitulation

يكشنبه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۵، ۰۹:۵۳ ب.ظ


کاپیتولاسیون: کا... پی... تو... لا... سیون. توی خانه نشستهاید و دارید ماه عسل تماشا میکنید. یکهو یک گاو در را میشکند و وارد خانه میشود. خانه را به هم میزند. تمام وسایل را به هم میریزد. در یخچال را باز میکند و هرچه دارید میخورد. به سمت دکور حملهور میشود و تمام ظروف را میشکند. وقتی همهچیز را بههم میریزد وسط پذیرایی میایستد و درحالیکه به شما زل زدهاست روی فرشتان خرابکاری میکند. شما هیچکاری نمیتوانید بکنید. او یک گاو آمریکایی است و فقط باید در آمریکا محاکمه شود. او در خانهی شما مصونیت قضایی دارد.

  • محمد دارینی

زندگی عمیق حسینی...

شنبه, ۱۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۳۶ ق.ظ


هیئتِ تنها کافی نیست. باید برایمان ملکه شود...
+ خاطره حاج مهدی سلحشور از ساعات آخر عمر حاج فرج...

  • محمد دارینی